Belangrijke documenten

Instructie tellen


Het document ‘Instructie tellen’ is bedoeld voor de jeugd. Hierin staat kort beschreven waar ze

op moeten letten als ze bij een wedstrijd verantwoordelijk zijn voor het tellen.

Instructie wedstrijdbegeleiding jeugd

Het document ‘Instructie wedstrijdbegeleiding jeugd’ helpt ouders bij het coachen van
jeugdteams.

Teamafspraken


Het document ‘Teamafspraken’ beschrijft diverse zaken rondom trainingen, en geldt voor jeugd

en senioren.

Zaalwacht


Het document ‘Zaalwacht’ beschrijft de taken en aandachtspunten van zaalwacht.

Fluiten van een wedstrijd

Algemene leden vergadering 2023 - 2024

Donderdag 28 september hebben we de ALV voor het jaar 2023 - 2024 gehouden. Hieronder staan de documenten welke besproken zijn. 

Huishoudelijk Reglement

Notulen ALV 2023

Concept preventie- en integriteitsbeleid

Concept statuten

Ons verhaal

Zoals alle grote dingen zijn ook wij klein begonnen. We waren een paar vrienden met mooie ideeën en gingen van start. En dat heeft tot iets moois geleid!